För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar måste vi växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet där vi har tagit fram en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. På de här sidorna hittar du mer information om allt som rör utvecklingsstrategin.

Vill du veta mer om vad som händer runt om i Skellefteå så finns aktuella nyheter och intressanta reportage på www.skelleftea.se. Om vi samlar kraften hos alla invånare, företagare, föreningar och andra intressenter för att tillsammans lyfta Skellefteå kan vi nå målet att vara 80 000 invånare år 2030.