Inkluderande kommunikation och jämställd sponsring.

Välkommen till en dag där vi pratar om hur vi kan bli mer inkluderande ur ett kommunikativt perspektiv, samt vad jämställd sponsring kan ha för effekter.

Inkluderande kommunikation och jämställd sponsring

Under dagen får vi både lyssna till intressanta föreläsningar, men också själva reflektera över hur vi kommunicerar och vad de bilder vi använder oss av förmedlar. I samarbete med Sunnanå SK, SISU Idrottsutbildarna och några av fotbolens största stjärnor, pratar vi om jämställdhet och rättvisa inom idrottens värld.
Första delen av dagen vänder sig framför allt till dig som arbetar med kommunikation och bild, men alla som är intresserade av frågan är välkomna!

Anmäl dig till hela dagen, eller bara förmiddag/eftermiddag.

Seminariet är kostnadsfritt, begränsat antal platser.

Datum: 13 mars
Tid: 10:00-15:00, Lättare lunch ingår
Plats: Scandic

ANMÄLAN