Google Translate

84 procent av invånarnas synpunkter med i 2030-strategi

84 procent av invånarnas synpunkter med i 2030-strategi

Som en del av processen för att ta fram utvecklingsstrategin genomfördes en omfattande medborgardialog, där ett huvudsyfte var att ta tillvara Skellefteåbornas idéer kring hur kommunen ska utvecklas. Totalt deltog 900 personer och av de synpunkter som lämnades finns 64 procent representerande i strategins teman. Dessutom har andemeningen i ytterligare 20 procent av synpunkterna tagits tillvara.

Fortsätt läsa

Jämställda utemiljöer i förskola och skola attraherar barnfamiljer

Jämställda utemiljöer i förskola och skola attraherar barnfamiljer

Arbetet med att bli 80 000 invånare år 2030 har visat att unga barnfamiljer är en av de viktigaste målgrupperna att attrahera för att Skellefteå ska bli fler invånare. För barnfamiljerna är det betydelsefullt att vår förskole- och skolverksamhet håller hög kvalitet, både i och utanför klassrummet. Därför satsar Skellefteå kommun extra på detta.

Fortsätt läsa

Translate »