Google Translate

Mångfald och inkludering gör oss framgångsrika

Mångfald och inkludering gör oss framgångsrika

Oavsett om det handlar om organisationer, företag eller kommuner som vill utvecklas går vägen till framgång genom ökad mångfald där organisationen speglar samhällets sammansättning. Under torsdagens föredrag ”Enfald eller mångfald” på Stadshotellet i Skellefteå, berättade Pia Höök, diversity manager på Skanska och globalt ansvarig för företagets mångfaldshetsarbete, om Skanskas arbete kring rekrytering, attraktion och utveckling och den senaste forskningen inom mångfaldsarbete. Fortsätt läsa

FOTFAFF

Samtal om 2030 i Burträsk

Skellefteå 2030-kontoret var på plats i Edelviks Folkhögskola för att med hjälp av intresserade invånare spåna om framtiden inom ramarna för arbetet med Skellefteå 2030.

​Närmare 50 personer kom och ville delta i samtalet. Kommunchef Kristina Sundin Jonsson gav de bakomliggande orsakerna till varför vi arbetar med projektet. Därefter tog projektledare Moa Hedström över och gav en inblick i det arbete som gjorts framåt. Upplägget för mötena ser likadana ut på de olika orterna. Fortsätt läsa

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Workshop i ungdomsfullmäktige om 2030

Ungdomsfullmäktige genomförs varje år och är ett forum där alla högstadieelever i årskurs 8 samt gymnasieelever i årskurs 2 får tycka till om sin vardag och framtid. Sammanlagt cirka 1600 elever.

Det har varit ett storartat engagemang ute på skolorna, där lärarna tillsammans med eleverna jobbat fram alla idéer och förslag till ungdomsfullmäktige 2014. Vid workshops på Scandic har representanter från klasserna arbetat vidare med idéerna genom att skriva motioner som överlämnades till politikerna på ungdomsfullmäktigedagen. Fortsätt läsa

anders

Framtidsworkshop 3 i Bureå

I Bureå ville många diskutera framtidsfrågor i utvecklingsarbetet Skellefteå 2030 och runt 60 personer deltog i den workshop som ordnades.  Bureå är det tredje stället vi besöker under den här workshopserien.

Fransesca Quartey, vd för Västerbottensteatern inledde med att hälsa alla välkomna, höll i mentometer-omröstningen och berättade hur arbetet under kvällen skulle gå till.  Alla workshops i den här serien görs på samma sätt och samma frågeställningar tas upp oavsett om vi är i Bureå eller Skelleftehamn.  Detta för alla ska få ta del av samma material samt kunna bidra med sina synpunkter på samma sätt som det pratats om på en annan plats. Fortsätt läsa

Translate »