Google Translate

1. Framsida 150622_115713-JWE

Förutsättningar för 1 200 nya bostäder i Centrala stan

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag på fördjupad översiktsplan för Centrala stan på samråd den 10 november-22 december. Planeringsperioden sträcker sig fram till 2030 och ska skapa förutsättningar för att nå kommunens vision om att bli en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Fortsätt läsa

Translate »