Google Translate

Möten för möjligheter

Möte 11 maj: Kan lokal tillväxt växa fram lokalt?

Möten för möjligheter är ett initiativ mellan Norran och Medlefors folkhögskola med fokus på att ta gemensamma tag för lokal tillväxt, framtidstro och kreativitet.

Utgångspunkten för mötet lyder: ”Vi tror att vi som finns här och verkar kan göra mer av egen kraft, samt att positiva samarbeten kan växa fram i lokalsamhället när bra möten sker. Därför bjuder vi in till ett kostnadsfritt offentligt möte där alla är välkomna som tror på den lokala tillväxten.”

Fortsätt läsa

Canadabesök

Kanadensiska arkitekter valde trästaden Skellefteå

Förra veckan besökte en grupp kanadensiska arkitekter och byggingenjörer från Québec Skellefteå för att genom ett besök på bland annat Martinsons lära sig mer om industriellt träbyggande. Att gruppen uttryckligen valde Skellefteåregionen som besöksmål säger en hel del om den erfarenhet och det både praktiska och teoretiska kunnande som finns här.

Fortsätt läsa

Translate »