Google Translate

84 procent av invånarnas synpunkter med i 2030-strategi

84 procent av invånarnas synpunkter med i 2030-strategi

Som en del av processen för att ta fram utvecklingsstrategin genomfördes en omfattande medborgardialog, där ett huvudsyfte var att ta tillvara Skellefteåbornas idéer kring hur kommunen ska utvecklas. Totalt deltog 900 personer och av de synpunkter som lämnades finns 64 procent representerande i strategins teman. Dessutom har andemeningen i ytterligare 20 procent av synpunkterna tagits tillvara.

Fortsätt läsa

Nyfiken på vad som kom fram under vårens framtidsworkshops?

Nyfiken på vad som kom fram under vårens framtidsworkshops?

Fler än 900 personer deltog under vårens framtidsworkshops och möten för att nå målet med 80 000 invånare år 2030. Sammanställningen av alla kommentarer finns nu att läsa på skelleftea2030.se. Kommentarer och annat material ska analyseras och i höst fortsätter processen med att formulera strategin.

Alla som har anmält sin e-postadress kommer till hösten att få inbjudningar till nya möten om hur arbetet med strategin går vidare. Vid dessa möten ska även öppna platser för allmänheten finnas.

Länk till sammanställningen (pdf)

Translate »