Källor

Underlaget till sammanställningen av fokusområden för Skellefteå 2030 är hämtat ur ett antal analyser och rapporter som rör Skellefteå, Västerbotten och Sverige. Klicka på det dokument du vill läsa så öppnas en pdf.