Ett välmående näringsliv med tillgång till rätt kompetens för företag, samt människor i arbete är viktiga delar för ett samhälle som vill växa och utvecklas. Med kompetens och sysselsättning menas här att företag och offentlig sektor har tillgång till rätt kompetens och att människor har tillgång till utbildning och arbete.

Grundförutsättningen är ett konkurrenskraftigt näringsliv och en bred arbetsmarknad. Skellefteå behöver även en bra grundutbildning som ger alla chans att utvecklas, en bra kompetensmatchning på arbetsmarknaden samt att Campus Skellefteås och utbildningarna där är anpassande efter arbetsmarknadens framtida behov.

Skellefteå behöver också vara en attraktiv plats att bo på som lockar hit kompetens, eftersom hela västvärlden står inför kompetensbrist de kommande tio åren. Idag kommer många från andra länder till Skellefteå både som arbetskraftsinvandrare och som flyktingar. För att de ska vilja och kunna stanna behövs en inkluderande arbetsmarknad i Skellefteå där alla ges goda chanser till arbete.
Skellefteå har även en utmaning när det kommer till att skapa möjligheter för de invånare som precis ska ge sig ut på arbetsmarknaden, våra ungdomar.

Skellefteå har ett välmående näringsliv som agerar både lokalt, nationellt och på en global marknad inom många olika branscher. Under åren 2000 till 2011 ökade Skellefteås arbetstillfällen med 6,3 % vilket motsvarar cirka 1 300 arbeten. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar. Det gör att behovet av rätt utbildad arbetskraft är stort.

Under 2000-talet har sysselsättningen i Skellefteå minskat inom industriella verksamheter, och den privata tjänstesektorn är idag större än industrin. Men jämfört med resten av Sverige har Skellefteås näringsliv fortfarande en tydlig industriell prägel, och Skellefteås industrier är mer kapital- och teknikintensiva än i resten av riket.

Skellefteås styrkor inom Kompetens & sysselsättning

 • Små och stora företag på världsmarknader
 • Platsbundna råvarutillgångar
 • Stark bransch inom information och kommunikationsteknik
 • Kvalificerade yrken inom tekniksektorn
 • Kvalificerade yrken inom vård, omsorg och skola
 • Förväntad branschbredd i förhållande till kommunens folkmängd
 • Vissa spetskluster
 • Hög sysselsättningsgrad
 • Viss forskning på Campus
 • Mottagandet av flyktingar

 Skellefteås utmaningar inom Kompetens & sysselsättning

 • Hög arbetslöshet hos ungdomar och utrikesfödda jämfört med riket
 • Företag har svårt att hitta spetskompetens på orten
 • Kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden
 • Låg förädlingsgrad av råvaror
 • Få arbetstillfällen inom statlig förvaltning
 • Många går i pension – av 100 som lämnar arbetsmarknaden finns bara 69 personer att ersätta med (prognos från SCB, år 2010-2025)
 • Många förestående ägarskiften hos företag
 • Könsuppdelad arbetsmarknad
 • Näringslivsklimat
 • Beroende av universitetssäten som ligger i andra städer

Vad tycker du är viktigt för framtiden?

Tillsammans har vi möjligheten att skapa det vi vill att vårt Skellefteå ska vara år 2030. Genom att lyssna och diskutera tillsammans kan vi utveckla varandras idéer till att bli ännu bättre. Dina och andras kommentarer kommer att sammanställas och ligga till grund för den strategi som ska tas fram. Lämna in dina kommentarer här.