De responsiva organisationerna är framtidens vinnare

Förmågan att anpassa sig i en föränderlig värld stod i fokus när Creative Summit ägde rum i Skellefteå, 10 juni. Eventet som lockar såväl internationella föreläsare som publik är i sig självt ett exempel på det.

Mycket skiljde sig från tidigare när Creative Summit gick av stapeln för åttonde året i rad. Från att ha hyst omkring 500 gäster och flera föreläsare på Nordanå under två dagar, har arrangemanget, som hyllats av kreativt folk världen över, krympt till att omfatta betydligt mer beskedliga 100 gäster och ett fåtal workshops under en och samma eftermiddag. Även platsen för mötet, Brygg Club & Café, var ny. Faktum är att det inte är riktigt färdigbyggt ännu, och maskiner och byggpersonal som arbetade för fullt alldeles inpå är en väldigt talande symbolisk bild: Ingenting är beständigt, ingenting är någonsin färdigt och vi får göra vad vi kan för att förhålla oss till det.

Enligt Peter Mandalh, en av arrangörerna, beror konferensens nya upplägg inte på att intresset för den svalnat.
– Nej, inte alls. Det har snarare vuxit från år till år. Men efter att ha gjort det här i stort sett enligt samma upplägg i sju år kände vi att antingen ändrar vi helt eller så lägger vi ner. Vi tror att Creative Summit tjänar på att koncentreras och vi ville skapa en konferens som ännu tydligare satsar på kvalitet framför kvantitet – att besökarna ännu mer skulle känna sig berikade.

Bland föreläsarna märktes science fiction-konstnären och självutnämnda kropps arkitekten Lucy McRae vars fascination över kroppen, naturen, teknologi, hälsa, konst och sambanden däremellan – kända och oupptäckta –  lett till många spännande jobb och innovationer. Lucy har bland annat lett Philips framtidslaboratorium där hon utvecklade töjbar textilelektronik och elektroniska tatueringar, men även samarbetat med den svenska popstjärnan Robyn i samband med skivan ”Body Talk”.
– Jag vill ta reda på hur sammansvetsning av biologi och teknologi påverkar oss på många olika plan. Jag är besatt av det och gör allt för att komma längre i min forskning. En gång kvävdes jag nästa på kuppen, säger Lucy, som presenterade många iögonfallande visuella alster i gränslandet mellan vetenskap och fantasi.creative summit 2015
På det mer konkreta planet fanns Vlad Pick från Undercurrent, ett New York-baserat konsultföretag som hjälper några av världen största företag med strategiarbetet. Han beskrev en värld i snabb förändring och förklarade att organisationer som vill överleva i dag måste tänka i nya banor.
– De flesta är designade för industriåldern. De har inte förändrats på 100 år och klamrar sig fast vid en hierarkisk struktur där de hela tiden eftersträvar att förutspå framtiden och planera allt noggrant. Det går inte längre, säger Vlad och fortsätter:
– Organisationer som är tillräckligt responsiva till förändringar är de som kan växa. Företag som värderar ändamålet högre än lönsamheten, transparens högre än slutenhet, nätverk högre än hierarkier – de är de som vinner i en osäker värld, säger Vlad och nämner Google och Tesla som två bra exempel på det.

http://www.creativesummit.org/