Fastighetsaffären skapar tillväxt och framtidstro i Skellefteå

Den största fastighetsaffären i Skellefteås historia genomförs när Diös Fastigheter köper fem centrala fastigheter av Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft och Polaris till ett totalt värde av cirka 650 miljoner kronor.
– Skellefteå är en tillväxtkommun. Vi gör bara etableringar där vi ser potential, och det gör vi i Skellefteå, säger Knut Rost, vd på Diös Fastigheter.

FastighetsaffärDiös Fastigheter är norra Sveriges största fastighetsägare och finns sedan tidigare i Skellefteå. Genom de nya förvärven av fastigheter fördubblar Diös sina fastighetsytor i Skellefteå.
– De fem fastigheter som vi köper är kommersiella, de är uthyrda och de är affärsmässigt bra. Det känns jättebra att göra affärer med Skellefteå kommun och övriga bolag, säger Knut Rost.
Fastigheterna som Diös förvärvar är Hjorten 5 (som ägs av Skellefteå kommun), Sleipner 5 (Polaris) samt Sirius 24, Sirius 25 och en del av Sirius 16 (Skellefteå Kraft).
– Vi fokuserar på A- och B-lägen. I Skellefteå har vi nu lyckats förvärva fastigheter i ännu mer centrala lägen jämfört med andra orter där vi finns, säger Knut Rost.

Lokalt och långsiktigt

Diös har den lokala närvaron och långsiktigheten som ledord i sina engagemang på olika håll.
– Framför allt handlar det om ett samarbete med medborgare i Skellefteå men även Skellefteå kommun. På så sätt kan vi till exempel se till att vi får bostäder i centrum, att vi får en ännu bättre fungerande handel i centrum, att vi får en ännu större tillströmning av folk, säger Knut Rost, som inte utesluter att Diös kan expandera ytterligare i Skellefteå i framtiden:
– Fortfarande efter det här köpet är Skellefteå en av de mindre orterna för oss, så det kan absolut bli större om det dyker upp möjligheter att växa ytterligare här.

Ambition att bygga bostäder

Skellefteås kommunalråd Lorents Burman är mycket nöjd:
– Vi är jätteglada för den här affären. Historiskt sett har vi inte gjort någon affär av den här kalibern. Det är en oerhört viktig affär för Skellefteå kommun, och naturligtvis även för Diös. Det här är också ett steg i det mål som vi har till 2030, att kommunen ska växa.
– Då är det oerhört viktigt att vi har externa aktörer som äger och förvaltar fastigheter i kommunen. Det finns ett antal fastigheter som vi anser att kommunen inte ska ha i egen regi och som vi därför kan avyttra. Nu har pusselbitarna fallit på plats med Diös Fastigheter. I affären ingår även en ambition från Diös sida att bygga bostäder och det är vi väldigt glada för.

Möjliggör framtidssatsningar

Lorents Burman poängterar att affären stärker Skellefteås ekonomi:
– Pengarna som kommer att frigöras är viktiga för de investeringar kommunen står inför. Skellefteå genomför stora satsningar på skolan, ett nytt kulturhus och ett nytt resecentrum för att ta några exempel. Satsningar som kommer att stärka Skellefteås attraktionskraft ytterligare och behöver finansieras för att genomföras.
Affärens volym skickar samtidigt signaler till omvärlden om tilltron till Skellefteå.
– Vi har nu en aktör som äger över 100000 kvadratmeter. Det ger ringar på vattnet och ett eko i fastighetsbranschen i hela Sverige. De värdena är ovärderliga. Det här kommer att skapa tillväxtaffärer och synergieffekter, säger Lorents Burman.

Privat kapital efterlängtat

Bland näringslivsrepresentanter i Skellefteå får nyheten om den stora fastighetsaffären ett varmt mottagande.
– Det här är precis vad vi väntat på, att privat kapital kommer in och kan bidra till fler etableringar. För att kunna utveckla handeln i Skellefteå behövs tillgång till större ytor och aktörer som vill investera för att möjliggöra tillväxt, säger Thomas Lindgren, styrelseledamot i Skellefteå Handel.
– För utvecklingen av stadskärnan i Skellefteå är det här en jättebra nyhet. Sett till andra städer som har lyckats utveckla sin stadskärna, så har det varit viktigt med starka och drivande fastighetsägare. Diös visar att företaget med sin erfarenhet och kunskap vill bidra till Skellefteås utveckling. För hela det angelägna 2030-arbetet understryker den här affären också att det finns handlingskraft från Skellefteå kommuns sida, säger Maria Broman, vd på Visit Skellefteå.

Läs mer om Diös på www.dios.se