Satsning på företag inom besöksnäringen

Skellefteås destinationsbolag Visit Skellefteå ska tillsammans med 12 destinationer utveckla små- och medelstora företag inom besöksnäringen.

Tjej tittar ut genom dörren på Skellefteå museums lanthandel. Fri använding PLVM.

Det gemensamma projektet kallas ”Destination Capacity Building in Swedish Lapland” och Swedish Lapland Visitors Board är huvudprojektägare.

– Genom att delta i projektets insatser ska företagen stärka sin kapacitet och konkurrenskraft, och därmed kunna vara ännu mer attraktiva på en internationell marknad, säger Maria Broman, VD på Visit Skellefteå och lokal projektledare.

– Projektet är ett bra exempel på en utvecklingssatsning som hänger ihop med målet för 2030. Får vi hit fler besökare så får vi givetvis också ett inflöde av pengar till kommunen. Samtidigt ger det en positiv näringslivsutveckling och förhoppningsvis också fler som väljer att bosätta sig här, fortsätter hon.

Projektet ska jobba inom tre insatsområden; produkt- och affärsutveckling, marknadsutveckling och destinationsutveckling.

– Närmast i tiden ligger en kartläggning av företagen och deras behov av utvecklingsinsatser, därefter handlar det om produktutveckling och en exportmognadsprocess och slutligen att hjälpa företagen ut på marknaden, till fler och bättre affärer, avslutar Maria Broman.

För mer information kontakta:
Maria Broman, VD Visit Skellefteå 070-726 02 04