Skellefteå får ett nytt premiumhotell

Ett nytt hotell ska byggas i direkt anslutning till Skellefteås kommande kulturhus. Det blir Hilding Holmquist tillsammans med Kristofer Lundström som ska bygga och driva ett hotell i premiumklass.
– Vi siktar på något som håller minst samma nivå som Clarion Hotel Sense i Luleå, konstaterar Hilding Holmquist.

Kulturhuset presskonf_webbDen nära relationen mellan den här typen av kulturverksamhet och hotell blir unikt i Sverige.
– Hotellet innebär att fler besökare från närområdet, hela landet och världen har möjlighet att uppleva och upptäcka det som händer inte bara i kulturhuset utan i hela Skellefteå. Det är en viktig faktor i målet om att bli 80 000 invånare år 2030, säger Monica Widman Lundmark (S), kommunalråd i Skellefteå.

Oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M) ser på sikt stora möjligheter för både befintliga och nya aktörer i och med samarbetet mellan hotellet och kulturhusets verksamhet:
– Kulturhuset med dess hotell är en del av en helhet som Skellefteå behöver för att vara attraktivt och utvecklas. Helheten skapas genom samarbete mellan flera aktörer, inom besöksnäring, kultur, näringsliv och andra områden. För att fylla kulturhusets publikkapacitet kommer inte det nya hotellet att räcka. Behovet av hotellrum kommer att öka och i förlängningen kommer fler hotell att behöva byggas.

Hilding Holmquist och Kristofer Lundström fick uppdraget i stark konkurrens med andra aktörer, efter omfattande utvärdering och dialog. Kulturhusets projektledare Therese Bäckström Zidohli sammanfattar:
– De har med sitt erbjudande visat att de har de ambitioner som krävs för att matcha kommunens och kärnverksamheternas visioner för kulturhuset.

Enligt Therese utgör operatörerna tillsammans en bra kombination av rätt erfarenhet och ekonomisk stabilitet, med god kännedom om Skellefteå kommun och den här typen av verksamhet både på lokal nivå och i ett nationellt perspektiv.
I och med beslutet förbinder sig operatörerna att ingå i kulturhusets koncept med ett premiumhotell i den kommande arkitekttävlingen. Tillsammans med Skellefteå kommun ska operatörerna genomföra projektet, det vill säga investera i, bygga och driva hotell- och mötesverksamhet i anslutning till kulturhuset.

Hotellet med dess restaurang och övriga erbjudanden kommer att innebära minst 50 nya fasta heltidsjobb i Skellefteå.

Läs mer om kulturhuset