Stipendier på 225 000 kronor delades ut

Den 19:e november uppmärksammades årets stipendiater som fick ta del av Skeria-fonden. Kommunalrådet Lorents Burman delade ut 225 000 kr till studenter och personal vid Campus Skellefteå.

Skeria-fonden syftar till att uppmuntra till att stödja forskning och utveckling som är till nytta för näringslivet och som har samband med den universitetsutbildning som bedrivs vid Campus Skellefteå.
I år delade stiftelsen ut 225 000 kr till satsningar inom 12 olika områden, Sammes Idéhus fick 40 000 kr och planerar nya grepp inför sommarens satsning på unga företagare.

Campusfestivalen, planerar en uppföljare nästa höst med musik och kultur på Campusområdet och kunde kvittera ut 45 000 kr.

KVIST, Kvinnliga ingenjörsstudenter ska anordna aktiviteter för 10 000 kr medan Masterutbildning fick 20 000 kr för att rekrytera till två nya utbildningar. Omvårdsforskningen vid Umeå universitet i Skellefteå ska satsa 25 000 kr på att aktivt visa upp forskning och utbildning i Skellefteå.

Studentföreningen tog hem ett par poster direkt inriktade på att öka studenternas trivsel på Campusområdet, sammanlagt 85 000 kr.

Skeria-fonden förvaltas av Skellefteå kommun och utdelning sker en gång per år.

Skeriafonden_Gruppbild_2015