8000 fler på 16 år

Tack alla Skellefteåbor för en inspirerande start på Skellefteås långsiktiga framtidsarbete.
Vi blir stolta, inspirerade och glada när vi ser hur Skellefteås driftiga invånare och företagare gör stora satsningar och visar på ett fantastiskt engagemang för att bidra till målet 80 000 invånare år 2030. Det känns bra och viktigt att vi gör detta tillsammans.
Allt från satsningar på landsbygdsutveckling, en attraktiv stadskärna, jämställdhet och mångfald, nya idéer, möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsutbud, och olika boendemiljöer är sådant som kommunen, föreningar, privatpersoner och företag kan bidra med för att vi ska bli 80 000 invånare. Listan kan göras lång. Det krävs att vi arbetar tillsammans på olika sätt. Att vi som bor i kommunen är stolta är en viktig ingrediens för att nå målet.
Processen med att ta fram en utvecklingsstrategi pågår där olika grupper i samhället kommer att bidra och där vi har en öppen process.
Vi fortsätter vårt arbete med att bli 80 000 invånare år 2030 – tillsammans!

Lorents Burman, kommunalråd och Kristina Sundin Jonsson, kommunchef