Ja till utvecklingsstrategin från enat kommunfullmäktige

Igår beslutade kommunfullmäktige om utvecklingsstrategin för Skellefteå 2030. Ett viktigt beslut som visar en gemensam vilja om riktningen för Skellefteå.

Arbetet med att ta fram utvecklingsstrategin har involverat ett flertal aktörer. Och vi vill rikta ett stort tack till alla ni som engagerat er under arbetet. Men samtidigt behöver vi påminna oss om att denna strategi inte gör jobbet, utan det är nu vi tillsammans måste agera genom att initiera och genomföra såväl små som stora insatser. Det är först då vi kan göra skillnad och uppnå vår vision – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

I korthet pekar strategin ut fyra övergripande områden att prioritera i utvecklingsarbetet framöver: Hållbara och varierade livsmiljöer, Kunskap och unik kompetens, Globalt konkurrenskraftig ekonomi och Överbryggade avstånd.

Läs utvecklingsstrategin, bilagor och kunskapsunderlag här.