Vad gör vi för att bli 80 000 invånare?

Vi tar gärna emot goda exempel på vad som görs runt om i kommunen för att vi ska öka invånarantalet. Bland annat satsar delar av näringslivet genom stora planer för bryggarbacken i Skellefteå (länk till artikeln Norran). En av många satsningar för att vi ska bli 80 000 invånare år 2030.
De exempel vi letar kan vara stora som små planer. Det kan vara något lokalt i en by eller ort som man gjort eller ska göra. Det kan vara nästan vad som helst som stärker vår stolthet och ökar våra möjligheter att bli 80 000 invånare. Vi hoppas vi kan hjälpa till att på olika sätt visa upp dessa goda exempel.

Mejla dina goda exempel till skelleftea2030@skelleftea.se.