Workshop i ungdomsfullmäktige om 2030

Ungdomsfullmäktige genomförs varje år och är ett forum där alla högstadieelever i årskurs 8 samt gymnasieelever i årskurs 2 får tycka till om sin vardag och framtid. Sammanlagt cirka 1600 elever.

Det har varit ett storartat engagemang ute på skolorna, där lärarna tillsammans med eleverna jobbat fram alla idéer och förslag till ungdomsfullmäktige 2014. Vid workshops på Scandic har representanter från klasserna arbetat vidare med idéerna genom att skriva motioner som överlämnades till politikerna på ungdomsfullmäktigedagen.

I samband med workshop har vi även vävt in det pågående 2030-arbetet. För att ta reda på vad den yngre generation värdesätter i sin kommun och vad som kan förbättras fick eleverna tycka till med hjälp av mentometerknappar. Efter bakgrundsfakta om vilka möjligheter och problem Skellefteå står inför fick ungdomarna även diskutera 2030:s fyra fokusområden. Några av diskussionerna handlade bland annat om att kommunen borde satsa på tågtrafik för privatpersoner och att det finns ett stort behov av bättre bussförbindelser mellan Skellefteå centrum och ytterområdena. Ett återkommande citat var ”Sista bussen går hem klocka fyra! Missar jag den tar jag mig inte hem.” En situation som får konsekvenser för de som pendlar med kollektivtrafik.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den viktiga ungdomsfullmäktigedagen anordnades torsdag den 13 februari på ett fullsatt Scandic som samlade närmare tvåhundra elever från gymnasiet och högstadiet, samt ett femtiotal politiker och tjänstepersoner. En dag med dialog mellan ungdomarna och våra förtroendevalda politiker.
Cirka 250 motioner fick eleverna ihop den här omgången som bland annat handlade om skolmaten, bussförbindelser, jobb, bostäder och fritidsmöjligheter. Eleverna fick även den här gången ta ställning till frågor relaterat till 2030. I fokusområdet kompetens och sysselsättning ansåg en klar majoritet att det borde finnas fler sommarjobb!

På frågan ”Vilket område är viktigast att prioritera för att ni ska vilja bo i Skellefteå i framtiden?” fick svarsalternativet jobb och högre utbildning 53,8 % av eleverna i åk 8 och 58,6% av rösterna i åk 2 gymnasiet.

Det finns vissa hjärtefrågor som engagerar unga och det innefattar bland annat tillgången på jobb, kommunikationer, mer utbildningsmöjligheter och önskemål om ett utökat nöjesutbud.

Alla idéer som har kommit fram i samband med ungdomsfullmäktige är värdefulla i det fortsatta arbetet med 2030.

Höj rösten!

Michaela Norlund, Ungdomsfullmäktige