Avspark för vårt gemensamma framtidsarbete

Efter några månaders intensivt förberedelsearbete var det i lördags dags för avspark i vår turné runt om i Skellefteå för att träffa skelleftebor och prata om vårt framtids- och utvecklingsarbete Skellefteå 2030. Det var ett hundratal skelleftebor som slutit upp till Verandan på Stadshotellet för att lyssna till bakgrunden till projektet och själva bidra till att föra arbetet framåt.

Kommunchef Kristina Sundin Jonsson presenterade Skellefteå 2030. Foto: Carl-Henrik Barnekow

Kommunchef Kristina Sundin Jonsson presenterade Skellefteå 2030.
Foto: Carl-Henrik Barnekow

Mötet inleddes med att kommunchef Kristina Sundin Jonsson hälsade alla välkomna och gav en presentation om var Skellefteå befinner sig idag. Hon gav även en del inblick i det arbete som föregått lördagens evenemang, då projektkontoret har genomfört omfattande studier av olika rapporter och material som förberedelser inför det arbete som påbörjats.

Samtal vid ett av borden. Politiker deltog som åhörare vid borden. Foto: Carl-Henrik Barnekow

Samtal vid ett av borden. Politiker deltog som åhörare vid borden.
Foto: Carl-Henrik Barnekow

Moa Hedström, projektledare för Skellefteå 2030, fortsatte efter Kristinas introduktion med att berätta mer ingående om de fyra fokusområden som förstudierna identifierat (som ni kan läsa om här på hemsidan under rubriken ”Fokusområde” i menyn). Varje område har studerats mer på djupet och både styrkor och svagheter inom varje område har lyfts fram, som presenteras där. Det var även möjligt att sitta vid ett bord för att lyfta saker som inte faller inom de fyra fokusområdena.

Efter introduktionen övergick mötet till att vara en workshop kring de fyra fokusområden som presenterats. Under en timme var det möjligt för alla deltagare att prata om ett ämne i 20 minuter och därefter gå vidare till nästa. Det var möjligt att prata om som mest tre fokusområden, och de som ville fick självklart sitta kvar och prata om ett ämne hela tiden. Vid 14-tiden så avslutades dagen med en kort frågeställning då deltagare fick använda röstknappar för att svara på frågor. Eftersom projektet berör oss alla är det viktigt i det arbete som nu görs att så många som möjligt nås. Genom att ställa frågor kring mötet och Skellefteå 2030 så får vi som arbetar med projektet en direkt återkoppling på vad som varit bra och dåligt, vilket gör att vi kan förbättra vårt arbete till nästa möte.

En grupp lyssnar under fokusområdet "Levandsmiljöer & upplevelser". Foto: Carl-Henrik Barnekow

En grupp lyssnar under fokusområdet ”Levandsmiljöer & upplevelser”.
Foto: Carl-Henrik Barnekow

Skellefteå 2030 har också en politisk styrgrupp som består av kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga gruppledare. Det innebär att alla politiska partier i kommunfullmäktige tillsammans styr projektet och alla partier står bakom arbetet. Styrgruppen var med under dagen som åhörare och lyssnade på vad andra sa vid workshopen.

Nu fortsätter vi vår turné till Byske! Välkommen till Gästgiveriet i Byske kl 18:30 på onsdag (den 29 januari)!