Enfald eller mångfald?

Föreläsning och workshop om vikten av mångfald i företag och organisationer.

För att Skellefteå och vårt näringsliv ska växa behöver vi en mängd olika människor och kompetenser. Alla behövs om vi skall klara målet med 80 000 invånare till år 2030.

Pia Höök, Diversity Manager på Skanska och globalt ansvarig för Skanskas mångfaldsarbete håller i en föreläsning och workshop. På Skanska arbetar hon bland annat med strategier kring attraktion och rekrytering samt utbildning och utveckling kopplad till mångfald. Hon har en bakgrund som genus- och organisationsforskare och ska leda oss genom förmiddagen.
Pia Höök har varit expert i två statliga utredningar, ingått som ledamot i Delegationen för ökad jämställdhet i högskolan, och är för närvarande expert åt Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

Jämställdhet och integration är två av fem genomgående teman som ska genomsyra samtliga fokusområden i utvecklingsstrategin Skellefteå 2030.

Välkommen att delta i samtalet om hur vi tillsammans kan lyckas.

Datum:

13 MARS
10:00 kaffe
10:30 – 13:00 föreläsning och workshop

Plats: Stadshotellet

Lunch ingår

Anmäl dig här