Ett steg närmare en strategi

Remissrundan är nu avslutad. Många kommentarer har kommit in, både positiva ord och konstruktiv kritik. Strategigruppen tackar för alla synpunkter!

Remissversionen av prioriteringarna i strategin har diskuterats av många olika aktörer, däribland kommunens nämnder och styrelser. Ett antal näringslivsorganisationer och ideella föreningar har också lämnat kommentarer, såväl skriftliga som muntliga. De offentliga organisationer som valt att lämna in synpunkter är Region Västerbotten, Umeå kommun, Luleå kommun, Norrbottens landsting och Business Sweden och Norrbotniabanegruppen.

Just nu arbetar strategigruppen med att gå igenom alla kommentarer och utveckla strategiförslaget. I samband med att strategiförslaget i juni går upp till beslut hos kommunfullmäktige kommer kommentarerna bli tillgängliga på webben, inklusive motiveringar angående om de beaktats eller inte, samt varför.