Framtidsworkshop 3 i Bureå

I Bureå ville många diskutera framtidsfrågor i utvecklingsarbetet Skellefteå 2030 och runt 60 personer deltog i den workshop som ordnades.  Bureå är det tredje stället vi besöker under den här workshopserien.

Fransesca Quartey, vd för Västerbottensteatern inledde med att hälsa alla välkomna, höll i mentometer-omröstningen och berättade hur arbetet under kvällen skulle gå till.  Alla workshops i den här serien görs på samma sätt och samma frågeställningar tas upp oavsett om vi är i Bureå eller Skelleftehamn.  Detta för alla ska få ta del av samma material samt kunna bidra med sina synpunkter på samma sätt som det pratats om på en annan plats.

Kommunchef Kristina Sundin Jonsson var glad att så många kommit och vill bidra i utvecklingsarbetet med Skellefteå 2030 därefter gav hon en presentation om var Skellefteå befinner sig idag och hur utmaningarna ser ut i framtiden. Sedan fortsatte Moa Hedström, projektledare för Skellefteå 2030, med att berätta mer ingående om de fyra fokusområden som förstudierna identifierat; grundläggande service, kompetens och sysselsättning, upplevelser och livsmiljö samt kommunikationer.

Efter inledningen övergick mötet till att vara en workshop kring de fyra fokusområden som presenterats. Alla deltagare hade möjlighet att prata om ett ämne i 20 minuter och därefter byta till nästa. Det var möjligt att prata om som mest tre fokusområden.

I Bureå var många övertygade om att Norrbothniabanan behövs, och att ett resecentrum i Skellefteå var viktigt, men också att se över kollektivtrafiken på olika sätt. En fullstor sporthall och en ishall i Bureå diskuterades också för att få Bureå ännu mer attraktivt för familjer i framtiden. Fler bostäder behövs på orten och varför inte bygga attraktiva bostäder som exempelvis Bureå sjöstad.

Nästa workshop är i Lövången den 11 februari.  Mötet är öppet för alla och du behöver inte anmäla dig på förhand.