Hur vill du att framtiden i ditt Skellefteå ska se ut?

• Kan vi behålla välfärdsstaten i dess nuvarande utformning?

• Varför är det så svårt att finansiera välfärdssystemen i ett rikt land som Sverige?

• Om skatterna inte ska höjas – hur kan då medborgarnas stigande krav på välfärden mötas?

• Vilken roll spelar Skellefteås näringsliv i välfärden?

Medverkande
Jesper Roine – en av författarna till Konjunkturrådets rapport 2014 ”Hur får vi råd med välfärden”, docent i nationalekonomi vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm.

Tid och plats
Torsdagen den 24 april, kl. 12:00-13:30, på Stadsbiblioteket i Skellefteå. I samband med mötet serveras lunchmacka.

Anmälan
Senast tisdagen den 22 april kl. 17.00 via mail till anmalan@norran.se

Fakta om  SNS
SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.

 Mer information om arrangemanget: