Kanadensiska arkitekter valde trästaden Skellefteå

Förra veckan besökte en grupp kanadensiska arkitekter och byggingenjörer från Québec Skellefteå för att genom ett besök på bland annat Martinsons lära sig mer om industriellt träbyggande. Att gruppen uttryckligen valde Skellefteåregionen som besöksmål säger en hel del om den erfarenhet och det både praktiska och teoretiska kunnande som finns här.

Canadabesök– En utmaning för Kanadas skogssektor är hur vi, istället för att bara sälja vårt trä vidare, ska ta vara på det och skapa nya och innovativa produkter. Vi har inte samma akuta problem med bostadsbrist som Sverige, en faktor som drivit på utvecklingen av träbyggande i Sverige, men jag tror att Kanada kan ha nytta av den kunskap som finns här, säger Jillian Senkiw, handelsråd vid Kanadas ambassad i Stockholm.

Ny kunskap

Målet med besöket, som anordnas av Université du Québec à Chicotimii, är att deltagarna ska tillskansa sig ny kunskap som de sedan kan ha användning för i sitt yrke. Detta eftersom Québec har som mål att öka sitt träbyggande.

– Visst kan vi en hel del om trä i Kanada men i Skellefteå och Sverige finns en ännu djupare kunskap om de senaste metoderna, kvalitet och framför allt om det industriella träbyggandet. Där kan vi lära oss mycket, säger arkitekten Paul Falardeau, en av de 23 deltagarna.

Under veckan besökte gruppen bland annat Campus Skellefteå för en paneldiskussion och lunchmingel med forskare och representanter för olika företag i byggsektorn. De gjorde även ett besök på Martinsons och fick lära sig mer om att arbeta med KL-trä, höga hus i trä och träbroar. Och det var faktiskt just Martinsons och regionens djupa kunskaper om träbyggande som fick gruppen att uttryckligen välja Skellefteå.

– Vår bransch är inte så jättestor och ryktet går snabbt. Men det är ju också så att vi kommit långt i regionen genom ett gediget utvecklingsarbete och genom samarbeten med både universitet och andra organisationer och företag. Vårt byggsystem i KL-trä är ju till exempel det enda kompletta i världen. De flesta andra levererar materialet i skivor, säger Lars Martinson, koncernchef på Martinsons.

Akademi och företag

Och just de nära kopplingarna mellan akademi och träföretag är och har länge varit en viktig faktor för att Skellefteåregionen hamnat i framkant när det gäller trä. Thomas Lundmark är centrumledare för Träcentrum Norr vid Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå.

– Vi har lyckats skapa innovationer som är förankrade i forskning. Man kan säga att vi dopar industribehovet med akademisk kompetens. Det leder till kvalitet och gedigna kunskaper. Grundidén har ju länge varit att utveckla ett industriellt och rationellt träbyggande av hög kvalitet. Och det har vi lyckats med, säger Thomas Lundmark.