Möte 11 maj: Kan lokal tillväxt växa fram lokalt?

Möten för möjligheter är ett initiativ mellan Norran och Medlefors folkhögskola med fokus på att ta gemensamma tag för lokal tillväxt, framtidstro och kreativitet.

Utgångspunkten för mötet lyder: ”Vi tror att vi som finns här och verkar kan göra mer av egen kraft, samt att positiva samarbeten kan växa fram i lokalsamhället när bra möten sker. Därför bjuder vi in till ett kostnadsfritt offentligt möte där alla är välkomna som tror på den lokala tillväxten.”

Datum och tid: 11 maj klockan 15.00 – 16.30

Plats: Medlefors Folkhögskola och Konferens

Anmälan dig här

Möten för möjligheter