Nu börjar arbetet med Skellefteå 2030!

Äntligen är vi igång! Skellefteå 2030 är det största gemensamma framtidsarbete som genomförts i Skellefteå. Det ska mynna ut i en utvecklingsstrategi och handlingsplan för hur vi ska bli en ännu attraktivare plats och fler invånare.

Det är Skellefteå kommun som har initierat arbetet och tagit fram en grund till strategi. Den ska vi nu tillsammans – alla invånare – se till att utveckla och vässa.

Steg ett i processen är de workshops som vi kommer att genomföra på ett flertal platser i kommunen under perioden januari – mars 2014. Här presenteras och diskuteras bakgrund och underlag till en utvecklingsstrategi för Skellefteå och medborgarna får ge sina perspektiv på vad som är viktigast att prioritera.

Under dessa möten träffas många engagerade invånare, föreningar, näringsliv, politiker och tjänstemän för att ta ut riktningen för framtiden.

Alla som är intresserade och engagerade i utvecklingen av platsen Skellefteå är varmt välkomna att vara med. Du hittar alla workshop-tillfällen i aktivitetslistan här på sajten. Ingen föranmälan krävs och alla möten är öppna för alla, oavsett boendeort.