Röda Tråden presenterades på Morgonmötet

På morgonmötet fredag 27 februari presenterade Anders Hettinger, PwC, sin rapport för nyföretagande som ligger till grund för den Röda Tråd kring nyföretagande som Skellefteå kommun lanserar till hösten.

– Det finns behov av att knyta ihop Skellefteås nyföretagande i ett större perspektiv, betonade Hettinger.

Röda tråden

Näringslivskontoret arrangerar morgonmötet som äger rum en gång i månaden.
Den här gången lockades ett hundratal näringslivsintresserade till Rinkside i Skellefteå Kraft Arena. Anders Hettinger har, på uppdrag av Skellefteå kommun, gjort en PwC-rapport om nyföretagande i Skellefteå.

Startas få nya företag

Kommunstyrelsen har beslutat om viljeinriktningen för Röda Tråden. I grova drag handlar den om att knyta ihop ett samarbete med skolan eftersom det finns starka skäl att jobba proaktivt i ett tidigt stadium, att hitta ändamålsenliga lokaler för nyföretagarverksamheten, och att stimulera, samordna och finansiera satsningarna.
I sin rapport pekar Anders Hettinger på kalla fakta som visar att Skellefteå i nuläget inte lever upp till bilden av att vara en entreprenörsstad. I Skellefteå startades 2013 7,6 nya företag per 1000 invånare, och det är 34 procent sämre än riksgenomsnittet. I Umeå, som främst ses som en universitetsstad, startas det 31,5 procent fler företag än i Skellefteå.
– Det är inte heller så att 2013 var ett särskilt dåligt år för Skellefteå, utan kurvan för en tioårsperiod följer parallellt under riksgenomsnittet, påpekade Hettinger.

UF ökar i Skellefteå

Hettingers rapport visar även på positiva förändringar för Skellefteå. Ett gott statistiskt exempel är att Ung Företagsamhet har ökat med 100 procent till att omfatta 22 procent av elevunderlaget.
UF, och skolans roll i att uppmuntra detta, ses som en viktig del i att attrahera fler unga att bli egna företagare.
– Kommunens mål är att antalet UF-företag ska nå 25 procent av eleverna, men vi siktar mot 27 procent i år, inflikade näringslivschefen Bengt Ivansson.
Fältstudier av Hettinger under jobbet med rapporten understryker dessutom vikten av positiva faktorer för nyföretagande som mångfald, samverkan, miljö och finansiering.
– Det finns ett värde i att jobba nära även geografiskt. Jag tror inte att någon ungdom går till ett plåthus som ligger vid stadsgränsen med ansiktet vänt bort från stan och två kilometer bortifrån campus, ansåg Hettinger och syftade på huset Entreprenören.
Slutligen sammanfattade han:
– Se till att göra långsiktiga finansieringar för företagandet så att det blir stabilitet.

Entreprenörsutbildning

Inledningsvis på morgonmötet talade även Sven-Erik Österlund, LTU Business, om den nya utbildning, ”Företagsledning för tillväxt”, som startar i vår på Skellefteå Drive Center i Fällfors.
– 20 entreprenörer blir antagna. Målgruppen är små och medelstora företag som vill växa, från tio anställda och uppåt, berättade Österlund.
Den går att ansöka till utbildningen till och med den 20 mars. Utbildningen pågår sedan i fem olika block från den 21 april till den 28 oktober.

Fakta:

I Skellefteå startades 2013, 7,6 ftg per 1000 invånare
I Umeå startades 2013, 10,0 ftg per 1000 invånare
I Sverige i snitt startades 2013, 11,5 ftg per 1000 invånare

Mer information:

Läs mer om ”Företagsledning för tillväxt

Läs mer om Morgonmötet

Foto: Jonas Fahlman