Samtal i Boliden

Skellefteå 2030-kontoret var på plats i Folkets Hus Boliden för att med hjälp av intresserade invånare spåna om framtiden inom ramarna för arbetet med Skellefteå 2030.
Närmare 50 personer kom och ville delta i samtalet. Det här mötet var det första mötet som hade fler kvinnor än män som deltog. De hälsades välkommen av Maud Ragnestam från Bolidens framtidsgrupp. Sedan gav kommunchef Kristina Sundin Jonsson de bakomliggande orsakerna till varför vi arbetar med projektet. Därefter tog projektledare Moa Hedström över och gav en inblick i det arbete som gjorts framåt. Upplägget för mötena ser likadana ut på de olika orterna.

I Boliden pratades det mycket om grundläggande service, vikten av god integration, både socialt och i näringslivet. En annan viktig fråga var kommunikationer både förutsättningarna att köra bil, åka buss samt tåg och flyg. Men även bostadsfrågan och utmaningarna med att bygga nytt när bankerna inte lånar ut diskuterades. Det var ett engagerat samtal med många olika teman.

Nästa framtidsworkshop sker i Burträsk onsdag (den 5 mars) kl 18:30-20:30. Platsen för mötet är Edelviks Folkhögskola. Alla är välkomna!