Samtal om 2030 i Burträsk

Skellefteå 2030-kontoret var på plats i Edelviks Folkhögskola för att med hjälp av intresserade invånare spåna om framtiden inom ramarna för arbetet med Skellefteå 2030.

​Närmare 50 personer kom och ville delta i samtalet. Kommunchef Kristina Sundin Jonsson gav de bakomliggande orsakerna till varför vi arbetar med projektet. Därefter tog projektledare Moa Hedström över och gav en inblick i det arbete som gjorts framåt. Upplägget för mötena ser likadana ut på de olika orterna.

I Burträsk pratades det mycket om bostäder, grundläggande service och tillgång till vård och äldreomsorg. En annan viktig fråga var kommunikationer både förutsättningarna att köra bil, åka buss samt tåg och flyg. I samband med bostadsfrågan diskuterades utmaningarna med att bygga nytt när bankerna inte lånar ut samt felplanerade seniorlägenheter som inga seniorer var intresserade av i Burträsk. Det var ett engagerat samtal med många olika teman.

Nästa framtidsworkshop för Skelleftehamn, Ursviken och Örviken sker i Skelleftehamn onsdag (den 12 mars) kl 18:30-20:30. Platsen för mötet är Sävenäs Maskinhus. Alla är välkomna!