Samtal om 2030 i Jörn

Skellefteå 2030-kontoret var på plats i Fura Center i Jörn för att med hjälp av intresserade invånare spåna om framtiden inom ramarna för arbetet med Skellefteå 2030.

Närmare 100 personer kom och ville delta i samtalet. De hälsades välkommen och sedan gav kommunchef Kristina Sundin Jonsson de bakomliggande orsakerna till varför vi arbetar med projektet. Därefter tog projektledare Moa Hedström över och gav en inblick i det arbete som gjorts framåt. Upplägget för mötena ser likadana ut på de olika orterna.

I Jörn pratades det mycket om grundläggande service, både vilken service som vore bra att ha på orten, och tillgängligheten till service och exempelvis kultur på andra orter. En teaterbuss som skjutsar människor till teater i Skellefteå kom på tal. Sedan diskuterades det även om möjligheter med järnvägen, om möjligheterna att arbetspendla till och från Jörn, och om behovet av god integration.

Nästa framtidsworkshop sker i Boliden onsdag (den 26 februari) kl 18:30-20:30. Platsen för mötet är Folkets Hus i Boliden. Alla är välkomna!