Science City i Skellefteå

​Det finns i dag drygt 60 miljöer på olika platser i Sverige där näringsliv, forskning och det offentliga samhället samarbetar för att öka innovationskraften. Dessa miljöer kallas Science Parks eller Inkubatorer. I höst startar Skellefteå Science City sin verksamhet som en del i detta nationella nätverk.

​– Verksamheten kommer att vara en viktig pusselbit i arbetet med 2030, säger kommunchef Kristina Sundin Jonsson. Verksamheten har en stark bäring såväl mot det som kännetecknar Skellefteå dvs. entreprenörskap, idékraft och nytänkande, liksom att vi behöver jobba på helt nya sätt för att kunna nå målet 80 000 invånare.

Uppdraget är att förbättra utvecklingen av nya idéer genom att skapa ett effektivt innovationssystem. Ett innovationssystem kan innehålla flera delar såsom utbildning, forskning, produktutveckling, affärsrådgivning och finansiering. Syftet med systemet är att förädla idéer till produkter eller tjänster som går att sälja.

Organisationen Skellefteå Science City ska ansvara för att på ett professionellt sätt, skapa förutsättningar för idéer och idébärare att utvecklas i Skellefteås innovationssystem. Målet är att stimulera starten av nya företag och attrahera kompetens och kapital till regionen.

Redan idag har närmare 100 ambassadörer lokalt, nationellt och internationellt visat sitt stöd för verksamheten. En avgörande faktor för ett framtida innovationssystem i Skellefteå bygger också att ha ett globalt perspektiv när det gäller kompetens, kapital och nätverk för förverkligandet av idéer.
Initiativtagare till projektet är Skellefteå kommun tillsammans med näringslivet.