Skelleftehamn/Ursviken – Näst sista stoppet på resan

Igår mötte Skellefteå 2030 intresserade och engagerade människor i Skelleftehamn & Ursviken. Det var vår åttonde träff och den näst sista på vår turné. Platsen för träffen var Maskinhuset i Sävenäs, som genomgått en hel del förändringar från industrilokal till en möteslokal. Vi välkomnades alla av Johan Forslund, som är med och driver Maskinhuset.

Daniel Öhgren (C), ryggen mot kameran, och Lorents Burman (S), andra från höger, sitter med vid ett bord.

Daniel Öhgren (C), ryggen mot kameran, och Lorents Burman (S), andra från höger, sitter med vid ett bord.

Efter en kort introduktion och test av mentometersystemet (som vi använder på träffarna för att stämma av hur deltagare tycker mötet är) så körde vi igång med diskussioner och samtal. Ett flertal politiker var med och lyssnade på vad deltagarna hade att säga. Samtliga partier i kommunfullmäktige står bakom arbetet med Skellefteå 2030, vilket är väldigt viktigt för att föra arbetet framåt. Och en viktig del i det är att vara med och lyssna, för mötena handlar inte om att politikerna ska säga vad de tycker och tänker, utan att låta engagerade människor som kommit dit få bidra med sina tankar och idéer. Många politiker har sagt att det är en utmaning att vara tyst och en del mindre samtal blev det också där politikerna deltog.

När vi testar mentometersystemet så ställer vi en fråga om hur deltagare upplevt vintern den här säsongen. Den här gången var det en majoritet som tyckte att det varit en bra vinter. När vi ställt frågan tidigare har svaret bland deltagare ofta varit att det inte varit en bra vinter. Vi tror det positiva svaret den här gången kan hänga samman med att Skelleftehamn och Ursviken fick mycket snö och därmed upplevt en mer ordentlig vinter än andra platser i kommunen. Det har ju exempelvis rapporterats i media hur uppskattat och välanvänt skidspåret i Skelleftehamn varit.

Carl-Henrik Barnekow presenterar upplägget för diskussionen med bland annat spelreglerna.

Carl-Henrik Barnekow presenterar upplägget för diskussionen med bland annat spelreglerna.

Inför diskussionerna har vi också tagit fram spelregler som vi alla ska tänka på. Detta för att ge alla möjlighet att komma till tals och släppa fram nya idéer. Det är viktigt för oss att alla får komma till tals och säga vad de tycker.

Det var många intressanta samtal kring borden med en uppsjö av möjligheter för att utveckla hela Skellefteå för framtiden. Som på de tidigare mötena var en del av tankarna lokalt anknutna till platsen, så precis som vi fick höra om möjligheterna i Byske och Boliden om att utveckla de platserna framfördes här också tankar om hur Skelleftehamn och Ursviken kan utvecklas. Här var det många som tyckte att mer bostäder nära vatten behövs, en allmän badplats någonstans och att gamla industriområden kan saneras och ersättas med något nytt mer tilltalande. En annan intressant aspekt som dök upp vid borden var att ta tillvara den öppenhet och välkomnande känsla som finns i området för nyinflyttade och även sprida det till andra delar av kommunen. Deltagare framförde att det är en viktig del för att lyckas bättre med välkomnandet av nyinflyttade från andra länder.

Många vill engagera sig för utvecklingen av hela Skellefteå!

Många vill engagera sig för utvecklingen av hela Skellefteå!

Den sista frågan vi ställer till deltagarna på mötena är: ”Kan du tänka dig att fortsätta engagera dig för Skellefteås framtid?” – och med Skellefteå menar vi självklart hela kommunen och inte bara staden. Svaret från deltagarna igår var 77 % som svarade ja och 23 % som svarade delvis, vilket vi tycker är väldigt positivt, eftersom vi vet att det är tillsammans med allas engagemang som vi kan lyckas med projektet.

Nu har vi bara ett möte kvar på vår turné och det blir i Kåge nästa tisdag, den 18 mars. Vi hoppas att alla som inte haft möjlighet att vara på någon av våra andra träffar tar chansen och kommer dit för att ge oss alla möjlighet att ta del av varandras idéer!