Steg två på vår resa: Framtidsworkshop i Byske

I onsdags var det dags för första stoppet på vår gemensamma resa som vi påbörjade förra lördagen. Vi hade bokat Gästgiveriet i Byske för vår första framtidsworkshop och uppslutningen blev över förväntan. Cirka 50-60 engagerade medborgare kom och Gästgiveriet svämmade över av kreativitet. Byske är det första av flera stopp vi gör på vår resa i arbetet med att få fram en strategi för Skellefteå 2030.

Idéer diskuteras inom fokusområdet "Levandsmiljöer & upplevelser". Foto: Carl-Henrik Barnekow

Idéer diskuteras inom fokusområdet ”Levandsmiljöer & upplevelser”.
Foto: Carl-Henrik Barnekow

Efter att vi alla hälsats välkomna av Katarina Larsson, som driver Byske Camping, tog kommunchef Kristina Sundin Jonsson över och gav en kort introduktion till varför vi arbetar med projektet. Vi gavs en historisk tillbakablick på hela Skellefteås utveckling och nuläge. Projektledare Moa Hedström fick därefter ordet och berättade även denna gång om de analyser som gjorts inför arbetet, och om ni kan läsa om här på hemsidan.

Därefter blev det en dags för samtal runt de fyra fokusområden som vi utgår ifrån i vårt arbete. Diskussionerna var intensiva och lokalen var kanske inte den bästa med tanke på ljudnivåerna, men under kvällen kom det fram många intressanta och givande samtal för hur vi kan utveckla både Byske och hela Skellefteå.

Under kvällen lyftes många tankar och idéer för hur vi kan lägga upp arbetet för att nå målen 2030. En tanke av flera tankar som framfördes var att många andra orter borde lära sig av hur öppet och välkomnande Byske är för nyinflyttade, oberoende om de kommer från utanför Sverige eller från andra delar av landet. Om vi vill att fler ska flytta hit är det en viktig del att ta med oss. En annan sak som diskuterades var behovet av att serviceorterna (de större tätorterna i kommunen) måste fortsätta ha en bra och hög grundläggande service eftersom det är det som gör det möjligt för de mindre byarna ute på landsbygden att hållas levande i och med att kommunen är så stor till ytan.

Deltagare lyssnar på varandras idéer. Foto: Carl-Henrik Barnekow

Deltagare lyssnar på varandras idéer.
Foto: Carl-Henrik Barnekow

Några lyfte också fram behovet av att utveckla turismen mer och då med Byske som exempel. Campingen var ett exempel som nämndes som bidrar till sommarturismen, men det var många som även menade att vinterturismen måste gå att utveckla mer i och med de härliga vintrarna som finns här. Även fler områden för sommarstugor kan vara bra att ta fram så att fler kan ges möjlighet att ha ett sommarhus i det vackra landskapet som finns. Några hade även tänkt ut exakta platser kring Byske för det.

Arbetet med våra framtidsworkshops kommer att se likadant ut under vår turné. Detta för att ge alla som deltar möjlighet att få ta del av samma material och kunna bidra med sina tankar om samma ämnen som det pratats om på en annan plats.

Vår resa fortsätter nu mot Bureå, där vi är nästa onsdag (den 5 februari).
Platsen är Folkets Hus kl 18:30-20:30. Ni är alla välkomna dit!