Uppstuds – för driftiga Skellefteungdomar

Uppstuds är en stiftelse som finns i Skellefteå och hjälper driftiga Skellefteungdomar att testa sina drömmar. Stiftelsen delar årligen ut två större stipendier till idéer som de tycker behöver ekonomisk uppbackning, ett på våren och ett på hösten. Stipendierna uppgår till högst 15 000 kronor. Läs mer om Uppstuds verksamhet på www.stiftelsenuppstuds.com. Där finns även formuläret för ansökan om stipendium.