Vårt sista stopp i turnéplanen – Kåge

Igår träffade Skellefteå 2030 ett 40-tal Skelleftebor när vi arrangerade det sista mötet i vår turné i kommunen med framtidsworkshops. Vi började vår resa i Byske i januari och nu var det så dags för det sista mötet i Kåge.

Broschyrerna blev väl använda under samtalet i Kåge.  Foto: Carl-Henrik Barnekow

Broschyrerna blev väl använda under samtalet i Kåge.
Foto: Carl-Henrik Barnekow

Platsen för mötet var skolmatsalen i Kåge där vi samlades för att gemensamt lyfta blicken och se vilka möjligheter vi har för att tillsammans utveckla hela kommunen mot målet 80000 invånare år 2030. Eftersom de flesta som deltog var från Kåge med omnejd blev det självklart att diskussionerna tog sin början i hur situationen i Kåge är och vad som kan göras bättre där.

Efter att alla tagit fika presenterade kommunchef Kristina Sundin Jonsson projektet Skellefteå 2030 och gav de som kommit en historisk tillbakablick på Skellefteå och var vi står idag, samt vilka utmaningar vi har inför framtiden. Det är viktigt för oss alla att förstå vår egen historia och vilka utmaningarna är för oss för att kunna hitta ett bra fokus för att satsa framåt. Alla platser är unika och har sina egna förutsättningar, men vi kan säkert lära av varandra i kommunen för att stärka alla våra härliga platser.

Skolmatsalen i Kåge fylldes upp av engagerade och idérika personer som ville bidra till att utveckla Skellefteå. Foto: Carl-Henrik Barnekow

Skolmatsalen i Kåge fylldes upp av engagerade och idérika personer som ville bidra till att utveckla Skellefteå.
Foto: Carl-Henrik Barnekow

En intressant sak som nämndes vid ett samtalsbord under kvällen var hur man i Kåge arbetade med kvartersvärdar som välkomnar nyinflyttade i kvarteret genom att knacka på och berätta om vad som finns i området eller på orten. Det kändes som ett bra initiativ och kanske något som även andra orter kan ta efter. Andra saker som dök upp var behovet av fler bostadstomter i tätorterna och inte bara i Skellefteå stad, med Kåge som ett direkt exempel där det är brist på tomter. Många lyfta också behovet av att skapa tomter med närheten till vatten, även om nationell lagstiftning med strandskyddet ibland kan göra det lite svårare än vad man tror. Några framförde då att tomter också kan placeras på höjder för att på sätt skapa utblickar över vatten och att vi inte behöver ha vatten direkt inpå husknuten för att njuta av det. Självklart dök det upp mer idéer, men vi har inte möjlighet att redovisa alla här.

Vi har uppmuntrat alla som deltagit på mötena att skriva upp sin e-postadress eller adress för att kunna ta del av det material som kommer in. Nu ska vi bearbeta detta och sammanställa det i en rapport som vi kommer presentera bland annat här på hemsidan. Har du inte deltagit på något möte men ändå vill ta del av informationen kan du hålla ett öga här på hemsidan, eller skicka ett mejl till oss på skelleftea2030@skelleftea.se

Ett stort tack skickar vi till alla engagerade Skelleftebor som har kommit till våra möten. Nu fortsätter arbetet och vi återkommer här på hemsidan med mer information!