Google Translate

84 procent av invånarnas synpunkter med i 2030-strategi

84 procent av invånarnas synpunkter med i 2030-strategi

Som en del av processen för att ta fram utvecklingsstrategin genomfördes en omfattande medborgardialog, där ett huvudsyfte var att ta tillvara Skellefteåbornas idéer kring hur kommunen ska utvecklas. Totalt deltog 900 personer och av de synpunkter som lämnades finns 64 procent representerande i strategins teman. Dessutom har andemeningen i ytterligare 20 procent av synpunkterna tagits tillvara.

Fortsätt läsa

1. Framsida 150622_115713-JWE

Förutsättningar för 1 200 nya bostäder i Centrala stan

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag på fördjupad översiktsplan för Centrala stan på samråd den 10 november-22 december. Planeringsperioden sträcker sig fram till 2030 och ska skapa förutsättningar för att nå kommunens vision om att bli en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Fortsätt läsa

Translate »