Om Skellefteå 2030

Mål och vision

För att säkerställa att Skellefteå har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har Skellefteå kommun initierat Skellefteå 2030 – det största gemensamma framtidsarbetet som genomförts i kommunen utifrån en helhetssyn på samhället och den långsiktiga utvecklingen.

Det finns en politisk enighet kring arbetet med dessa frågor. Visionen är att Skellefteå ska vara en “framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i”. Målet är att vi ska vara 80 000 invånare år 2030.

Tillsammans

Arbetet med utvecklingsstrategin och att nå dit vi vill kan inte skötas av någon enskild grupp. Jobbet måste vi alla göra tillsammans. Vi invånare utgör platsen och dess unika förutsättningar. Därför är det viktigt att vi hittar en bra plattform för framtidsarbetet där dagens och morgondagens Skelleftebor samverkar. Vi måste samla kraften hos alla för att tillsammans lyfta Skellefteå mot framtiden.

Har du idéer på projekt som skulle kunna genomföras för ett bättre Skellefteå, men kanske inte resurserna som krävs? Här har Skellefteå kommun samlat några av de stöd som finns att söka.

Bakgrund till Skellefteå 2030

Skellefteå, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar. I grunden handlar det om demografi, det vill säga vår befolkningssammansättning. Sedan 90-talet har Skellefteås befolkning minskat samtidigt som åldern på de som bor i kommunen blivit högre. En viktig utmaning som vi måste hantera är därför hur vi i framtiden ska kunna upprätthålla en god välfärd och samhällsservice när den andel av befolkningen som ska stå för våra skatteintäkter ständigt minskar. Genom att analysera oss själva och jämföra med vår omvärld har vi fått en bild av våra utmaningar och även en hel del kunskap om vad som krävs för att möta dem.

För att attrahera dagens och morgondagens arbetskraft krävs en bra miljö för barn, föräldrar, studenter, arbetstagare, arbetsgivare och pensionärer. En god samhällsservice med skola, utbildning, sjukvård och infrastruktur är givna faktorer som måste uppfyllas för att en plats ska upplevas som attraktiv idag. Men utöver detta är det andra viktiga saker som påverkar var människor bosätter sig, som jobb, intressen och livsmiljö.

Tillsammans med dig och många fler skapar vi nu en strategi och handlingsplan för detta – Skellefteå 2030.