För att säkerställa att Skellefteå har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har Skellefteå kommun initierat Skellefteå 2030 – det största gemensamma framtidsarbetet som genomförts i kommunen utifrån en helhetssyn på samhället och den långsiktiga utvecklingen.

Det finns en politisk enighet kring arbetet med dessa frågor. Skellefteås folkvalda företrädare har gemensamt satt upp mål och vision för arbetet. Visionen är att Skellefteå ska vara en “framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i”. Målet är att vi ska vara 80 000 invånare år 2030. Men vi kan förstås inte vänta till dess.

För att nå vårt mål måste vi redan idag börja jobba med frågorna.