Arbetet med att ta fram en strategi för hur vi ska nå dit vi vill, och att sedan genomföra den, kan inte skötas av någon enskild grupp. Jobbet måste vi alla göra tillsammans.

En process av detta slag kräver att alla delar av samhället är involverade och långsiktigt arbetar åt samma håll. Vägen till framgång bygger på samsyn och samhandling över lång tid där många olika krafter hjälps åt för att nå ett gemensamt mål.

Vi invånare utgör platsen och dess unika förutsättningar. Därför är det viktigt att vi hittar en bra plattform för framtidsarbetet där dagens och morgondagens Skelleftebor samverkar. Vi måste samla kraften hos alla för att tillsammans lyfta Skellefteå mot framtiden.

Om du vill engagera dig i utvecklingsarbetet kan du ansluta dig till Skellefteå 2030 här.