Skellefteå, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar. I grunden handlar det om demografi, det vill säga vår befolkningssammansättning. Sedan 90-talet har Skellefteås befolkning minskat samtidigt som åldern på de som bor i kommunen blivit högre. En viktig utmaning som vi måste hantera är därför hur vi i framtiden ska kunna upprätthålla en god välfärd och samhällsservice när den andel av befolkningen som ska stå för våra skatteintäkter ständigt minskar.

Genom att analysera oss själva och jämföra med vår omvärld har vi fått en bild av våra utmaningar och även en hel del kunskap om vad som krävs för att möta dem. Utifrån den demografiska bilden av Skellefteå idag är det gruppen 20-40-åringar, det vill säga dagens och morgondagens arbetskraft, som är bristvaran. Det är de som ska bygga grunden för framtidens tillväxt och välfärd i Skellefteå. Liksom i många andra kommuner flyttar en stor del av de unga vuxna från kommunen för att studera, jobba och uppleva världen. Tyvärr är inflyttningen mindre än utflyttningen, vilket gör att andelen av 20-40-åringar i befolkningen minskar i Skellefteå. Den globala konkurrensen om dem är stenhård. Både Sverige och Europa har en åldrande befolkning som gör unga, välutbildade människor till hårdvaluta.

För att attrahera dagens och morgondagens arbetskraft krävs en bra miljö för barn, föräldrar, studenter, arbetstagare, arbetsgivare och pensionärer. En god samhällsservice med skola, utbildning, sjukvård och infrastruktur är givna faktorer som måste uppfyllas för att en plats ska upplevas som attraktiv idag. Men utöver detta är det andra viktiga saker som påverkar var människor bosätter sig, som jobb, intressen och livsmiljö.

I vår utvecklingsstrategi måste vi utgå från vilken typ av människor som vi tror kommer att attraheras av morgondagens Skellefteå, vilka jobb de söker, vilka intressen de har samt vilken livsmiljö de letar efter. Vår bedömning är att Skellefteå har goda förutsättningar att lyckas med framtidsarbetet, utifrån sin historiska drivkraft och alla engagerade och idérika människor. Tillsammans med dig och många fler skapar vi nu en strategi och handlingsplan för detta – Skellefteå 2030.