Nu inleds Skellefteås stora framtidsarbete – Skellefteå 2030

På förhållandevis kort tid, knappt sexton år, ska vi bli ungefär 8000 fler invånare. Det innebär att vi måste sätta högsta fart och hitta en för Skellefteå helt ny form att samverka.

I Skellefteå finns en lång tradition av att hitta lösningar på olika utmaningar. I detta fall handlar utmaningen om Skellefteås framtid och vilken miljö vi vill att våra barn och barnbarn ska få.

Vi måste bli ännu bättre på att lyfta fram och våga vara stolta över det vi har och det vi är: innovativa och modiga företag som agerar på världsmarknader, fantastiska boendemiljöer från kustland till skogsland och ett stort ideellt engagemang inom föreningslivet.

För att attrahera dagens och morgondagens arbetskraft krävs en bra miljö för barn, föräldrar, studenter, arbetstagare, arbetsgivare och pensionärer. En god samhällsservice med skola, utbildning, sjukvård är givna faktorer som måste uppfyllas för att en plats skall upplevas som attraktiv. Men utöver detta finns det andra viktiga saker som påverkar var människor bosätter sig, som sysselsättning, intressen och livsmiljö.

För att nå målen behövs en gemensam bild av var vi är nu och vad som kommer att krävas för att nå dit vi vill. Därför är det viktigt för oss att genomföra en öppen process, där alla får möjlighet att delta.

Det kräver att många krafter arbetar tillsammans och drar åt samma håll. Och inte minst att vi arbetar med frågan nu.

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef