Har du idéer på projekt som skulle kunna genomföras för ett bättre Skellefteå, men kanske inte resurserna som krävs? Här har Skellefteå kommun samlat några av de stöd som finns att söka.

Strategin
Skellefteå 2030 – Utvecklingsstrategi
Skellefteå 2030 – The development strategy

Bilagor
Bilaga 1 – Mått och uppföljning
Bilaga 2 – Bakgrund, process och analys
Bilaga 3 – Remissredogörelse
Bilaga 4 – Koppling till resultat av invanardialog 2014
Bilaga 5 – Koppling till regionala, nationella och europeiska utvecklingsstrategier

Kunskapsunderlag
Kunskapsunderlag – Strategiområde 1
Kunskapsunderlag – Strategiområde 2
Kunskapsunderlag – Strategiområde 3
Utredning om genomförande av strategi

Ytterligare fördjupning
http://skelleftea2030.se/fokusomraden/kallor/