Ja till kulturhus i Skellefteå

Under måndagen föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna förslaget om ett framtida kulturhus. Förutom att bekräfta tidigare beslut om innehåll, vision och plats har de nu även godkänt koncept och inriktning samt lokaler och organisation. Beslut fattas den 16 juni i kommunfullmäktige.

Kulturhus

Det framtida kulturhuset ska stå på nuvarande busstorget, mitt i stadskärnan. Byggnaden ska vara unik, ett landmärke för Skellefteå, och skapa en upplevelse och vara en kulturbärare i sig som byggnad.

– I framtiden har kulturen en given plats, och att bygga ett kulturhus med ett skräddarsytt koncept för Skellefteå kommer att ge en skjuts till vårt mål att bli 80 000 invånare år 2030. Ett kulturhus innebär inte bara en mer attraktiv stad utan det kommer att bidra till en positiv utveckling för hela kommunen och regionen i form av bland annat fler arbetstillfällen och besökare, säger kommunalråd Lorents Burman.

Kulturhuset ska vara ett multifunktionellt och transformativt hus som möjliggör för kongresser och möten. Huset ska vara flexibelt där olika verksamheter kan samnyttja ytor och skapa synergieffekter som gör huset lättare att driva och effektivare att använda.

Kulturhusets bas kommer att vara de fyra kulturellt bärande kärnverksamheterna Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Västerbottensteatern. Utöver de fyra kärnverksamheterna kommer även olika typer av gästspel och uppvisningar – föreningar, professionella, amatörer, kommersiella, ideella – att ta plats och berika huset.

Ett kulturhus som vågar! Det är visionen för Skellefteås framtida kulturhus. Det ska vara känt för sitt värdskap, sina verksamheter och sin vilja att tänka nytt.

– Dagens förslag till beslut innebär ett viktigt steg mot förverkligandet av detta betydelsefulla inslag i Skellefteås kultur- och nöjesliv som berör alla, säger Emilia Hallin, kulturnämndens ordförande.

Ett nytt kommunalt aktiebolag kommer att ansvara för driften och samordningen av verksamheterna i kulturhuset. Själva byggnaden kommer att byggas och ägas av Fastighets AB Polaris. Investeringen för kulturhuset uppskattas till ca 400-500 miljoner kronor för att ta höjd för en tekniskt och arkitektoniskt framstående byggnad.

Genom att kombinera kulturevenemang med möten skapas förutsättningar för en välbesökt byggnad med brett utbud som innebär en ny reseanledning till Skellefteå. Därför inkluderar förslaget om ett nytt kulturhus ett vidbyggt hotell med 200-300 rum, ett hotell med mötesverksamhet som ägs och drivs av en extern aktör. Ett nära samarbete mellan kulturhus och mötesverksamhet medför även lägre driftskostnader för kulturhuset.

– Processen mot ett färdigt förslag har varit dynamisk och anpassats utifrån nya frågeställningar som har dykt upp. Det har inneburit en rätt krokig väg, men en resa som resulterat i att vi nu har ett gediget förslag med det bäst lämpade konceptet för Skellefteå, säger Therese Bäckström Zidohli, projektledare för Kulturhus Skellefteå.

Nästa steg mot ett färdigt kulturhus är en öppen arkitekttävling där det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för projektering och byggandet av kulturhuset. Start för arkitekttävlingen är planerad till hösten 2015 och det möjliggör att ha ett hus på plats under 2019.

www.skelleftea.se/kulturhus